DOPING

Green Lojistik Danışmanlık Ankara Lojistik Zirvesinde idi.

  • 16-10-2018

Ankara Lojistik Zirve"DEPOLAMADA “DEPO YÖNETiM SiSTEMi “ KURULUMUNDA AŞAMALAR VE YENİ GELİŞMELER" 
Konulu sunum 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Lojistik Üssü yapılan zirvede gerçekleştirildi.
Sn. Osman Doğrucu “DEPOLAMADA “DEPO YÖNETiM SiSTEMi “ KURULUMUNDA AŞAMALAR VE YENİ GELİŞMELER” konusunda yaptığı sunuma ait notları..

Green Lojistik Danışmanlık Ankara Lojistik Zirvesinde idi.Depo yönetim sistemi kurulum aşamasında ilk yapılması gereken firmada var olan Depo Sisteminin Lojistik Danışmanlık Proje adımları takip ederek işe başlamaktır.
Bu adımlar;
 
I-CHECKUP;
 Depo sistemi lojistik checkup işlemine tabi tutularak; Genel proses ve durum tespiti yapılarak var olan uzmanlardan alınacak yeni fikirler ve proses optimizasyonu önerileri değerlendirilir.
 
II. MASTER PLAN;
 Bu süreçte Proses ve siparişlerin data analizleri, Alternatif çözümler geliştirme. Bütçeye bağlı maliyetlendirme çözümleri incelenir.
 
III. DETAYLI PLAN (ÇÖZÜM GELİŞTİRME);
Yerleştirmeli Sistem Planı, Proses ve Fonksiyon Tanımları, WMS Dizayn Projesi, Proje Parametrelinin Teknik Tanımı, Proses Denetimi, Öneri Optimizasyonu, Yönetimi Gelişimi, konuları ana başlıkta incelenerek rapor düzenlenir.
 
IV. TEDARİKÇİ SEÇİMİ (PROJE YÖNETİMİ)
İhale Süreci Yönetimi,  Tedarikçi Maliyet Analizleri, Teknik Doküman Onaylama, Sistem Uygulama Desteği aşamaları, tamamlandıktan sonra depo yönetim sistemi için BALIK KILÇIĞI olarak adlandırılan toplantı ile depo Yönetim planının çalışma ana hatları oluşturulur.
Konuda taraf olan tüm çalışanların katıldığı toplantı ile Depo Yönetim sisteme ait analizler yapılır.
Balık kılçığı sistemi aracılığı ile sorunlar ve çözümler detaylı inceleme durumu yaratılır.
Yapılan Genel DURUM değerlendirilmesinden sonra;

Örnek Depo çalışmasında aşağıdaki eksiklikler bulunmuştur.
Rampa sayısı yetersiz, Raf sistemlerinde eski tipler ve yeniler tipler yan yana uyumsuz.  Depo asma kat dâhil yaklaşık 10.000 m², İdari bina geniş ve yeterli, Depo stok alanı /paketleme alanı/sevkiyat bekleme alanı/mal kabul alan çizgileri yok, Work flow ve layout belirsiz, İyi planlanırsa verimli kurgu yapılabilir, H 8,5 m Asma kat H 2,55 m, olarak tespit edilmiştir.
 
V.DEPO DÜZENİ -  STOK VE SEVKİYAT DÜZENİ
Depo Mevcut Durum incelendiğinde;
-Stoklar adresleme sistemi manuel yapılmakta,
-Verimli bir toplama ve takip sistemi yetersizliği yerinde görüldü ve
Neler Yapılabileceği konusu incelendi.
-Depolardaki doluluk oranları ve boş alanların anlık takip sistemi ve yönetimi yapılabilmeli
-Raf sistemi planı gözden geçmeli ilaveler gelmeli.
-Lokasyonlu+terminalli Tek tek toplama + koli Lot toplama düzeni kurulmalı, sevkiyat departmanı düzenlenmeli.
 
 
VI. DEPO DÜZENİ, MALKABUL, STOK VE SEVKİYAT YÖNETİMİ
Depo Mevcut Durumunda değişmesi gerekenler incelendiğinde;
•Tüm ürünler lokasyona bağlanmalı,
•Ürünlerin ana grup ve alt grupları belirlenip sanalda lokasyonlanıp otomatik adresleme alt yapısı kurgulanmalı,
•Sistemsel depo, Mimari depo analizleri yapılmalı,
 
Hücreleri ve departmanları planlanmış iş akışı belirlenmiş depo örneği;
 
VII. İŞ AKIŞI
Depo Mevcut Durumunda değişmesi gerekenler incelendiğinde;
 
-Depoda bir workflow + layout iş akış prosesleri içeren bir plan çizimi gerekli,
-Bu plan yazılımla desteklenmeli,
-Departmanlar arası el terminalli geçiş trafiği oluşturulmalı.
Paketleme 1
Paketleme 2
Paketleme 3
Sevkiyat 1
Sevkiyat 2
Sevkiyat 3
Hammadde kabul
Sip Toplamalar
Bitmiş ürün kabul
Hammadde çıkış
İş süreç haritası düzenlenmeli ve belirlenmeli.
Proje ekibi ve depo operasyon analizleriyle doğru süreç çıkarılmalı. 
 
VII. ORGANİZASYON YAPISI  
Toplam depo ekibi minumun 7 kişiden oluşmalıdır.
Depo Müdürü, Depo Şefi
Toplamacı 4 kişi, Sevkiyatçı 1 kişi
 
VIII. DEPO SÜREÇ BAŞLIKLARI
 
-Mal Kabul Sipariş Girişi
- İrsaliye Kayıt Girişi
- Lokasyon Yönetim
-Envanter Yönetim
-Anlık Operatör Atamaları
-Etiket Basma
-Etiketleme ve Okuma
-Sevk Siparişleri Girişi
-Entegrasyonla Alma
-Sevk Emirlerini Dağıtma
-Tedarikçi İade Planlama
-Tedarikçi İade İşlemleri
-Mağazadan İade İşlemler
-Minimum ve Maksimum Stok Yönetimi
-Sayım Planlama ve Yönetme
-Lokasyonlar Arası Transfer
-Ürün Toplama ve Yerleştirme İşlemleri
-Sevkiyat Hazırlama İşlemleri
-Crossdock İşlemleri
-Sipariş /Ürün/Müşteri Bazında Toplama
-İrsaliye Basım İşlemleri
-Operatör Yönlendirme İşlemleri
-Sahada Kalite Kontrol İşlemleri
-Kalite Kontrol Veri Girişi
-Kalite Kontrol ile Stok Statüsü Değiştirme
 
 
IX. KOD YAZIM SÜRECİ
 
•Yine ilgili çalışanların katılımıyla depomuzun Depo Yönetim Sistemi kavramsalını yazmalı.
•Kavramsal doküman depo için gerekli olan doğru yazılımı tedarik etmek de en önemli kaynaktır.
•Ve uygun WMS seçimi alımı yapılmalı.
 
X.  DEPOLAMADA YENİLİKLER
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM GWMS gibi yazılım sistemleri gelişmiştir. Ayrıca Palet bazında hizmet veren www.depokirala.com  ve Palet Oteli gibi hizmetlerden de yararlanabiliriz.
 
-Depolamada yenilikler yatay ve dikey otomatik depolama çözümler uygulamaları,
-machine to machine technology m2m sistemleri de bulunmaktadır.
www.depokirala.com