DOPING

GREEN LOJİSTİK DANIŞMANLIK DÜNYA OTOMOTİV KONFERANSI 4-5 Ekim İSTANBUL`da idi !

  • 16-10-2018

Sn. Osman Doğrucu  “OTOMOTİV YEDEK PARÇA LOJİSTİĞİNDE DIŞ KAYNAK UYGULAMALARI  ” konusunda yaptığı yuvarlak masa sunuma ait notlar…

GREEN LOJİSTİK DANIŞMANLIK DÜNYA OTOMOTİV KONFERANSI 4-5 Ekim İSTANBUL`da idi !Tartışma konuları;
-İşletmenizin lojistik fonksiyonlarını dışkaynak firmasına devretmek için gerekçeler nelerdir?
 -Lojistiğinizi devretmenin riskleri nelerdir?
-Dışkaynak firması seçiminde en önemli kriterler nelerdir?
 
DIŞKAYNAK KULLANIMI NEDİR;
Dışkaynak kullanımı;
Firmanın uzun dönemli rekabetçi avantajı üzerine kurulu, hizmeti satın alan ve sunan firma arasında yakın ilişkileri gerektiren stratejik bir süreçtir.
Firmaların, piyasa yapılarındaki değişikliklerin zorunlu kıldığı adaptasyon surecilerini öngörmekte ve hayata geçirmekte karşı karşıya kaldıkları zorluklar, öz yetkinliklerine (temel faaliyetler-core-competences)  odaklanmalarını ve öz yetkinlikleri dışında kalan faaliyetleri bir dış̧ kaynağa devretmeleri gerekliliğini gündeme getirmektedir.
 
DIŞ KAYNAK TEMEL PERFORMANSLAR;
Genel olarak;
Zamanında teslimat, Envanter doğruluğu, Taşıma hataları ve Müşteri şikâyetleri performans ölçüsü olarak kullanılmaktadır.
 
DIŞ KAYNAK FİRMA KRİTERLERİ;
Fiyat (rekabetçi fiyatlandırma), Finansal istikrar, Aynı sektörde veya benzer şirketlerle birlikte deneyim, Konum, Mülkiyet sahipliği, Uluslararası olanaklar olarak sırayabiliriz.
 
DIŞ KAYNAK ŞİRKET SEÇİMİ KRİTERLERİ;
KAPASİTE
Bilişim sistemleri ve teknoloji kapasiteleri, Müşteri hizmetleri
Uyum kapasitesi, Yaratıcı yönetim, Beklenmedik sorunlara karşı duyarlılık
Verilen sözleri yerine getirme yeteneği.
 
OUTSOURCING ŞİRKET SEÇİMİ KRİTERLERİ
KALİTE
Hizmet kalitesi ve performansı(6 sigma), ISO 9000
Sürekli iyileştirme taahhüdünde bulunma,
Yönetim kademesinin kalitesi(yönetimde mükemmellik)
 
DIŞ KAYNAK ŞİRKET SEÇİMİ KRİTERLERİ
MÜŞTERİ
Gerektiğinde üst yönetimin kullanılabilirliği,
Partnerler arasında kültürel uyum,
Hizmet feshi süreçleri nelerdir,
Genel itibar/ İmaj
 
NEDEN DIŞKAYNAK FİRMASI?
-Yönetim kademelerinin sürekli depo eleman ve sevkiyat sorunlarına odaklanmak zorunda kalması,
-Satış ve pazarlama ile yeterince ilgilenememek,
-Özel hayata zaman ayıramama,
-Artan iş hacmi ile mevcut depoların ihtiyaçlara cevap verememesi,
-Çalışanların ve ekipmanların optimum kullanılamaması,
-Düşük verimlilik,
-Bütün bunların sonucu, zaman ve ticari maliyetleri arttırması.
  
Stok yönetiminde zorluklar envanter sıkıntıları;
-Depo ekibinde sirkülasyon hızı artması,
-Devamsızlık oranının artması,
-Teknoloji kullanma ve IT sistemleri konusunda sıkıntı,
-Yazılımlarda çekilen sıkıntılar,
-Bayi ve müşteri ihtiyaçlarının zamanında karşılanamaması,
-Sevkiyat araçları bakım tamirat kaza, yakıt yönetimi cezalar, vb. işlerle uğraşmak zorunda kalınması,
- Ambar ve kargo sorunları ile uğraşma,
-İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin ve risklerinin yönetimi ile uğraşmamak.
Yukarıda sayılan sıkıntılar firma açısından risk oluşturmaktadır.
 
 CANLI AUTOMOTIVE & DB SCHENKER ARKAS ÖRNEK VAKA ÇALIŞMASI
-CANLI OTOMOTİV;
-1986 yılında 200 m2 depo ile başladı,
-2016 Yılı sonunda tüm lojistik aktivitelerini devretti 22 000 SKU ‘ya ulaştı.
 
CANLI AOTOMOTİV / QUICK SHOPS (Hızlı Mağazalar)
➢Karabağlar ➢2.Sanayi➢6.Sanaayi➢Çiğli
➢Aydın ➢Denizli 
 
CANLI OTOMOTİV HEDEFLERİ;
-Satışlarda artış
-Stok türlerinin geliştirilmesi SKU sayısının artması SKU sayısının 17bin den 22bine e çıkması,
 -Esnekliğin sağlanması hızlı büyüme için kapasite artışının sağlanması,
-Ara depoların açılması,
-Lojistik maliyetlerin düşürülmesi,
-Müşteri memnuniyetinin artması Servis kalitesinin artması 2 araçla 4 kalkıştan 3 araçla 9 kalkışa çıkılması,
-Yükleme sıklığında artış.
 
Örnek çalışmadan da görüleceği gibi firma maliyetlerden ve riskler kurtularak hedeflerine ulaşmıştır.
www.depokirala.com