DOPING

Lojistik Bulmaca Köşesi

  • 09-07-2019

17.07.2019 Sorusu
Bir Lojistik Firması,4 adet TIR'dan her birini harflerle etiketlenmiş 4 ayrı Depodan birine gönderecektir.
Her bir TIR'ın Depolara nakil maliyetlerini belirleyen mesafeler Matrisi(Km Cinsinden) aşağıdaki gibidir.

   Depolar
 Tırlar  A  B  C  D
 1 90   75 75  80 
 2  35  85 55   65
 3  125  95 90  105 
 4  45 110   95  115
 Her TIR bir Depoya gitmek zorundadır. Firma, bu TIR'ları minimum maliyetle Depolara göndermek istemektedir.
Buna göre,
17.07.2019 Sorusu; Minimum maliyetle hangi TIR hangi Depoya gönderilmelidir?
 A)1-C, 2-A, 3-B, 4-D
 B)1-B, 2-C, 3-D, 4-A
 C)1-B, 2-D, 3-C, 4-A
 D)1-D, 2-A, 3-B, 4-C

10.07.2019 SORUSU;
Veriler:
Konteyner Boyutları (En:233 cm, Yükseklik:228 cm, Boy: 1200 cm)
Tip1 Koli Boyutları  (en:23,5 cm , yükseklik : 17,7 cm , boy : 23,5 cm )  
 
40 DC 1 Adet Konteyner kaç adet TİP1 KOLİ alabilir?
  1. 6522            B)5508              C)5500                D) 5472

Lojistik Bulmaca Köşesi17.07.2019 Soru Çözümü: Bu atama probleminde Macar yöntemi izlenmelidir.
 1.adım: Her satırdaki değerden o satırın minimum değeri çıkarılmalıdır.

   Depolar
 Tırlar  A  B  C  D
 1 15   0
 2  0  50 20  30
 3  35  5 15 
 4  0 65   50  70
      
 
     
 
2.adım: Oluşan yeni tablo üzerinden işlem yapmaya devam edilir. Her sütundaki değerden o  sütunun minimum değeri çıkartılır.
   Depolar
 Tırlar  A  B  C  D
 1 15   0
 2  0  50 20  25
 3  35  5 10 
 4  0 65   50  65
3.adım:Tek sıfırı olan satır veya sütunlara öncelik vererek atamalar yapmaya gelince, 3-->C ve 4 -->A atamalarından sonra 2. tır için 0lı bir seçenek kalmayacaktır. Daha önceden 3. tır için seçilen C'yi de kullanamayacağımız için 2. tır için D ataması yaparız ve son olarak da 1. tırı B deposuna yönlendiririz. Orjinal mesafeler matrisine göre atamalar 1-B , 2-D , 3-C , 4-A şeklinde olmalıdır.
CEVAP:C

10.07.2019 SORUNUN Çözümü:
233 cm genişliği olan Konteynera, 9 adet koli yan yana sığmaktadır. 228 cm yüksekliğe ise 12 adet koli üstüste sığmaktadır. Bir layerda 108 adet koli bulunmaktadır. Konteynerin uzunluğuna ise 51 layer yan yana sığmaktadır.
Toplam koyulabilecek koli sayısı ise 10851=5.508 adet olmaktadır.
Doğru cevap B şıkkı 5508’dir