DOPING

TÜRKİYE Sanayi ve Lojistik Pazarına Bakış. 1.Çeyrek I 2019

  • 20-06-2019

Türkiye, yıla ihracat ticaret hacminde Şubat ayında bir önceki yıla göre %3.,4 yükselişle girerken, ithalat ticaret hacminde %17 oranında bir azalış göstermiştir. Bu sırada, Şubat ayında dış ticaret açığı %63,1 daralarak 2,13 milyar ABD$’ına düşmüştür. Yıllık TÜFE enflasyonu ise Ocak ayında kaydedilen %20,35 orana göre, az da olsa düşüş göstererek Mart ayında %19,71 olarak kaydedilmiştir, bununla birlikte enflasyonda görülen yukarı
doğru seyrin uzun dönemde devam edeceği öngörülmektedir

TÜRKİYE Sanayi ve Lojistik Pazarına Bakış.  1.Çeyrek I 2019