DOPING

Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu 2019

  • 23-06-2020

Bu rapor, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi işbirliği ile düzenlenen III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ULUK2019) kapsamında hazırlanmıştır. Rapor, Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporlarının bir parçası olup ilki 2018 yılında yayımlanmıştır. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporlarına çevrimiçi olarak http://ulk.ist/kutuphane/ adresinden erişebilirsiniz.

Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu 2019Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir. Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri aracılığıyla, bünyesinde akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabileceği, yerel ve küresel düzeyde ulaştırma ve lojistik alanında problemlere yenilikçi çözümlerin üretilebileceği ve günümüzde hızla gelişen bu alanlarda ortak bir platformun kurulmasını sağlayabilecek bir organizasyon amaçlanmaktadır. İlki 26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde gerçekleştirilen Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nin ikincisi Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, üçüncüsü ise Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Lojistisyenler Derneği işbirliği ile organize edilmiştir. Diğer akademik organizasyonlardan farklı olarak, kongre kapsamında akademisyenler tarafından ele alınabilecek konuları belirleme hedefiyle gerçekleştirilen bu raporumuzda üniversitelerdeki değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri sektörün çözüm aradığı konulara yönlendirmek amaçlanmaktadır.
Kaynak:http://ulk.ist/kutuphane/kitapcik/ulastirma-ve-lojistik-sektor-raporu-2019/